February 9, 2023

GURU DAN KARYAWAN

DATA GURU
     SMA NEGERI 1 NGLUWAR

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO NAMA GURU NIP MENGAJAR MAPEL
1 Beny Sukandari, M.Pd.B.I. 196905301994122005 Kepala Sekolah
2 Dra. Siti Rikhayatun, M.Pd. 196503021989032017 Geografi
3 Wahyuni, S.Pd 196212071986012003 Bhs. Indonesia
4 Drs. Dalhari 196407101994121001 Fisika
5 Sukadi, S.Pd., M.Pd. 197012281994121001 PKN
6 Agus Suranto, S.Pd. 196803081992031006 Biologi
7 Hadi Widodo, S.Pd. 197010121994011002 Kimia
8 Rini Turindi Y, S.Pd. 196709161993012001 Matematika
9 Sihono, S.Pd. 196906051998021004 Matematika
10 Sumandar, S.Pd. 197012081998021003 Matematika
11 Erwin Nugroho, S.Pd. 197107262003121004 Geografi
12 Sumaryati, S.Pd. 197409032005012011 Bhs. Inggris
13 Agnes Susilo I. K, S.Pd. 197108162006042017 Sejarah
14 Tri Mulyawati, S.Pd. 197111092006042016 Bhs. Indonesia
15 Asih Purwati, S.Pd. 197307292006042002 PKN
16 Puji Astuti, S.Pd. 197603272006042005 Sejarah
17 Sumardiyono, S. Pd 196812192007011013 Ekonomi
18 Judaeni, S.Pd. 197406062007011014 Ekonomi
19 Akhmad Fauzan, S.Pd. 197007252007011015 BK
20 Zumrotul Arifah, S.Pd.Jas. 197308171999032009 Penjaskes
21 Mindarsih, S.Pd. 197902172014062005 Kimia
22 Maria Sri Rahayu, S.Sos., M.Si. 197503182010012006 Sosiologi
23 Muhammad Rosidin, S.Pd. 197812072007012009 Kimia
24 Retno Wahyuningtyas, S.Pd. 197503182010012006 Seni Budaya
25 Ardani, S.Pd.I. 198605012019021001 PAI
26 Yolindrawan Yudhistira, S.Pd. 199512112019021004 Penjaskes
27 Pratita Ruwahidha Nur Ichsan, S.Pd. 198704032019022008 BK
28 Lilis Endah Wijayanti, S.Pd. 199111162019022007 Ekonomi
29 Arfina Rafsanjani, S.Pd. 199302012019022011 Sosiologi
30 F X Bowo Riyanto, S.Pd. 198004072010011000 Bahasa Indonesia
31 M. Naziludin Himawan, S.Ag. 197011162021211003 PAI
32 Petrus Priyantoro, S.Pd. PAK
33 Eka Rahmawati, S.Pd. 199408271022212007 Biologi
34 Yoga Hari Pahlawan, S.Pd. 199011102022211004 Seni musik
35 Melikhatun, S.Pd. 199505182022212006 Sejarah
36 Iwan Santoso, S.Kom 199010072022211005 TIK
37 Akhmad Hermantiyo, S.Kom 199010052022211007 TIK
38 Faizin,S.Sos.I 198102282022211010 BK
39 Winda Dewi Puspasari, S.Pd.Si 198902042022212012 Matematika
40 Rizka Julia Amanda 199307172022212015 Matematika
41 Wahyudin Santoso, S.Pd 198205272022211005 Geografi
42 Taufiq Hidayat, S.Pd 199208122022211015 PKWU
43 Lina Widiantari, S.Pd. Matematika
44 Sri Nurhidayati, SH. Sosiologi
45 Nuur Isbah Kusumaning Jati, S.Pd. BK
46 Fitri Merdianingsih, S.Pd., M.Pd. Matematika
47 Reni Hendrawati, S.Pd. Bahasa Jawa
48 Nurul Tri rahayu, S.Pd. Fisika
49 Felin Rianawati, S.Pd. Bahasa Jawa
50 Narulita A, S.Pd Bahasa Inggris

 

DATA KARYAWAN
                                                           SMA NEGERI 1 NGLUWAR KABUPATEN MAGELANG

TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO NAMA NIP BERTUGAS SEBAGAI
1 Sumartini 196411251986032011 Koordinator TU
2 Harfendi 196902242014061003 Penjaga Sekolah
3 Erny Lestari 197905112014062002 Pengadministrasi Kurikulum dan Kesiswaan
4 Al Patah, S.Pd.I Pengadministrasi Keuangan
5 Fitria Kasanah, A.Md. 198307122010012036 Pustakawan
6 Sarkowiyatun Tenaga Perpustakaan
7 Sri Utomo Penjaga Sekolah
8 Trisman Pengadministrasi umum dan persuratan
9 Sunarto Petugas Kebersihan
10 Giyarno Petugas Kebersihan
11 Siti Munazilah Pesuruh
12 M. Roziqin S.Kom Operator
13 Iwan Santoso, S.Kom  199010072022211005 Operator
14 Akhmad Hermantiyo, S.Kom  199010052022211007 Operator
15 Yuliyanto Sopir
16 Benny Kusthanto Satpam
17 Siswanto Satpam
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial